تور مشهد

 

قیمت ها واقعی و به روز می باشند !

نرخ تور ویژه تابستان 1398

 

تور مشهد هتل ایساتیس

3ستاره | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل ایساتیس با قطار

540000 تومان

___________________

قیمت تور هتل ایساتیس هوایی

890000 تومان

 

تور مشهد هتل کوثر

2ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل کوثر با قطار

660000 تومان

___________________

قیمت تور هتل کوثر هوایی

990000 تومان

 

تور مشهد هتل نسیم

3ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل نسیم با قطار

690000 تومان

___________________

قیمت تور هتل نسیم هوایی

1100000 تومان

 

تور مشهد هتل سارینا

4ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل سارینا با قطار

840000 تومان

___________________

قیمت تور هتل سارینا هوایی

1190000 تومان

 

تور مشهد هتل کیانا

4ستاره | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل کیانا با قطار

860000 تومان

___________________

قیمت تور هتل کیانا هوایی

1210000 تومان

 

تور مشهد هتل اترک

4ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل اترک با قطار

940000 تومان

___________________

قیمت تور هتل اترک هوایی

1300000 تومان

 

تور مشهد هتل الماس2

5ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل الماس2 با قطار

930000 تومان

___________________

قیمت تور هتل الماس2 هوایی

1320000 تومان

 

تور مشهد هتل مدینه الرضا

5ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل مدینه الرضا با قطار

1060000 تومان

___________________

قیمت تور هتل مدینه الرضا هوایی

1460000 تومان

 

تور مشهد هتل درویشی

5ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل درویشی با قطار

1100000 تومان

___________________

قیمت تور هتل درویشی هوایی

1450000 تومان

 

تور مشهد هتل قصر طلایی

5ستاره تاپ | 2شب و 3 روز

قیمت تور هتل قصر طلایی با قطار

1060000 تومان

___________________

قیمت تور هتل قصر طلایی هوایی

1460000 تومان