تور مشهد هوایی

قیمت ها واقعی و به روز می باشند !

نرخ تور ویژه پاییز 1398

820

هـزار تومان

تور هتل ایساتیس


2شب و 3 روز

820

هـزار تومان

تور هتل انقلاب


2شب و 3 روز

980

هـزار تومان

تور هتل کوثر

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

950

هـزار تومان

تور هتل آتی

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

1050

هـزار تومان

تور هتل سارینا

هتل 4ستاره تاپ

2شب و 3 روز

990

هـزار تومان

تور هتل نسیم

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1250

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1200

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1200

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

1280

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1400

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1280

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز