تور مشهد هوایی

نرخ های ویژه نوروز 1398

قیمت ها واقعی می باشند نه کاذب !

950

هـزار تومان

تور هتل پٌرستاره

هتل 2ستاره

2شب و 3 روز

900

هـزار تومان

تور هتل اَوستا

هتل آپارتمان

2شب و 3 روز

1050

هـزار تومان

تور هتل الوند

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

950

هـزار تومان

تور هتل سیمرغ

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

1260

هـزار تومان

تور هتل منجی

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1150

هـزار تومان

تور هتل کارن

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1410

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1280

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1310

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

1390

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1580

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1490

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز