تور مشهد با قطار

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

نرخ تور ویژه اسفند 1398

440

هـزار تومان

تور هتل ایساتیس

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

390

هـزار تومان

تور هتل حدیث

هتل 2ستاره

2شب و 3 روز

530

هـزار تومان

تور هتل انقلاب

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

440

هـزار تومان

تور هتل شاکر

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

715

هـزار تومان

تور هتل سارینا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

620

هـزار تومان

تور هتل نسیم

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

790

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

790

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

850

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

کاهش نرخ زمستانه

2شب و 3 روز

890

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

850

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

کاهش نرخ زمستانه

2شب و 3 روز

850

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

کاهش نرخ زمستانه

2شب و 3 روز