تور مشهد با قطار

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

نرخ تور ویژه تابستان 1398

690

هـزار تومان

تور هتل شاکر

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

590

هـزار تومان

تور هتل ایساتیس

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

720

هـزار تومان

تور هتل کوثر

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

710

هـزار تومان

تور هتل آتی

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

860

هـزار تومان

تور هتل سارینا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

760

هـزار تومان

تور هتل نسیم

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

950

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

900

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

950

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

990

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1120

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

990

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز