تور مشهد با قطار

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

نرخ تور ویژه تیر 1399

490

هـزار تومان

تور هتل ایساتیس

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

480

هـزار تومان

تور هتل حدیث

هتل 2ستاره

2شب و 3 روز

495

هـزار تومان

تور هتل انقلاب

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

485

هـزار تومان

تور هتل شاکر

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

650

هـزار تومان

تور هتل سارینا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

590

هـزار تومان

تور هتل نسیم

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

790

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

790

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

840

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

820

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

800

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

کاهش نرخ فروردین

2شب و 3 روز

750

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

کاهش نرخ فروردین

2شب و 3 روز