تور مشهد با قطار

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

نرخ تور ویژه پاییز 1398

490

هـزار تومان

تور هتل ایساتیس

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

430

هـزار تومان

تور هتل تابش

هتل آپارتمان

2شب و 3 روز

590

هـزار تومان

تور هتل شاکر

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

520

هـزار تومان

تور هتل انقلاب

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

715

هـزار تومان

تور هتل سارینا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

620

هـزار تومان

تور هتل نسیم

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

880

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

830

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

820

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

890

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1030

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

890

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز