قیمت تور مشهد با قطار

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

350

هـزار تومان

تور هتل پٌرستاره

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

340

هـزار تومان

تور هتل اَوستا

هتل آپارتمان

2شب و 3 روز

380

هـزار تومان

تور هتل الوند

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

350

هـزار تومان

تور هتل سیمرغ

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

480

هـزار تومان

تور هتل منجی

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

430

هـزار تومان

تور هتل کارن

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

550

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

550

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

580

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

530

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

680

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

670

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز