تور مشهد با قطار

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

نرخ تور ویژه تابستان 1398

540

هـزار تومان

تور هتل ایساتیس

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

540

هـزار تومان

تور هتل پٌرستاره

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

660

هـزار تومان

تور هتل کوثر

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

640

هـزار تومان

تور هتل آتی

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

840

هـزار تومان

تور هتل سارینا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

690

هـزار تومان

تور هتل نسیم

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

860

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

880

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

950

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

940

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1100

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

970

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز