تور مشهد با قطار

نرخ های ویژه نوروز 1398

تور با قطار 4 تخته درجه1 می باشد !

590

هـزار تومان

تور هتل پٌرستاره

هتل 2 ستاره

2شب و 3 روز

580

هـزار تومان

تور هتل اَوستا

هتل آپارتمان

2شب و 3 روز

620

هـزار تومان

تور هتل الوند

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

590

هـزار تومان

تور هتل سیمرغ

هتل 3 ستاره

2شب و 3 روز

810

هـزار تومان

تور هتل منجی

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

710

هـزار تومان

تور هتل کارن

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

960

هـزار تومان

تور هتل کیانا

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

850

هـزار تومان

تور هتل اطلس

هتل 3 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

880

هـزار تومان

تور هتل قصر

هتل 5 ستاره

2شب و 3 روز

900

هـزار تومان

تور هتل اترک

هتل 4 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1130

هـزار تومان

تور هتل درویشی

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز

1030

هـزار تومان

تور هتل الماس دو

هتل 5 ستاره تاپ

2شب و 3 روز